Jak wygląda kupno i sprzedaż nieruchomości we Włoszech 2016

Процесс покупки недвижимости в Италии

Dzień dobry, drodzy czytelnicy!

Via XX Settembre 77, Ospedaletti Ten artykuł skupia się na podstawowych etapach zakupu nieruchomości we Włoszech. Jeśli masz dodatkowe pytania, zawsze możesz je zadać w dziale Kontakty. Więc:

Proces zakupu nieruchomości we Włoszech, pomimo istniejących mitów i spekulacji, jest dość prostą i niedrogą procedurą, która jest ściśle regulowana przez włoskie ustawodawstwo . My, jako firma od dawna działająca na rynku nieruchomości, chcemy otworzyć zasłonę nieporozumień na temat samego procesu zakupu nieruchomości we Włoszech. Aby zarejestrować zakup nieruchomości w tym kraju, będziesz musiał:

nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub kodeksu fiskalnego

- NIP, który pozwoli zidentyfikować Cię jako osobę mieszkającą na terytorium Republiki Włoskiej lub prowadzącą tu wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą i finansową. Ten kod jest niezbędny nie tylko do nabycia nieruchomości, ale także do realizacji wszelkiego rodzaju działań potwierdzających Twoją działalność w tym kraju - od zakupu karty SIM w telefonie po podpisywanie różnych oficjalnych umów, a nawet odwołań do lokalnych usługi zabezpieczenia społecznego. Jeśli masz pod ręką paszport zagraniczny i ważną wizę Schengen, będziesz mógł uzyskać NIP w ciągu pół godziny w dowolnym oddziale włoskiej służby podatkowej lub w konsulacie włoskim w kraju zamieszkania.

otworzyć konto bankowe dla osoby fizycznej ( conto corrente fisico )

Zgodnie z obowiązującym włoskim ustawodawstwem wszystkie płatności za zakup nieruchomości powinny być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem jednej z włoskich instytucji kredytowych. Po wykonaniu powyższych procedur możesz bezpiecznie zacząć kupować nieruchomość. Nie zapominaj jednak, że dokumenty do wykonania tej transakcji kupna-sprzedaży zostaną sporządzone w języku włoskim, a zatem, jeśli go nie znasz, oraz sprzedawcy nieruchomości i twojego notariusza, który pomoże ci kupić nieruchomość we Włoszech nie mówisz w Twoim języku, na pewno potrzebujesz tłumacza, aby być świadomym wszystkich szczegółów i niuansów przeprowadzanej operacji.

We Włoszech od ponad stu lat proces nabywania nieruchomości odbywa się w kilku etapach:

Propozycja kupna nieruchomości (Proposta di acquisto)

1. Propozycja kupna nieruchomości (Proposta di acquisto) - podpisana przez sprzedającego i kupującego na samym początku współpracy. Ta propozycja musi określać wszystkie niuanse nadchodzącej transakcji, takie jak opis nieruchomości, jej wartość, warunki płatności i tym podobne. Kupujący potwierdza powagę zamiarów zakupu, wpłacając kaucję, której wysokość może wynosić od 2 do 5 tysięcy euro. Kaucję wpłaca się na rachunek bankowy sprzedającego lub poprzez wystawienie czeku bankowego na jego nazwisko. Jeśli transakcja zostanie zerwana z tego czy innego powodu, zastaw jest zwracany kupującemu bez potrącania kary lub grzywny. Często procedura kupna i sprzedaży nieruchomości odbywa się bez udziału osób trzecich (pośredników), dlatego ten krok jest pomijany.

Umowa kupna nieruchomości ( Compromesso, il Contratto Preliminare Di Vendita )

2. Umowa kupna nieruchomości (Compromesso) to umowa prawna, która zostaje podpisana przez obie strony transakcji po uzgodnieniu wszystkich jej niuansów. Umowa ta jasno określa konkretne szczegóły - dokładną cenę nieruchomości, datę podpisania umowy, warunki płatności i inne dane. Ponadto w momencie podpisywania niniejszej umowy kupujący musi zapłacić początkową opłatę - 20-30% kosztu zakupionego przedmiotu, po czym obie strony są zobowiązane do zawarcia umowy. Jeśli jednak kupujący z jakiegokolwiek powodu odrzuci transakcję, kwota ta nie zostanie mu zwrócona. Jeśli operacja nie może zostać przeprowadzona z winy sprzedającego, będzie musiał zapłacić kupującemu kwotę równą dwukrotności kwoty opłaty początkowej. Również na pierwszych etapach umowy prowizje są wypłacane pośrednikowi i są pobierane zarówno od sprzedawcy, jak i od kupujących, w przeciwieństwie do Federacji Rosyjskiej, gdzie prowizję płaci tylko ten, kto zwraca się do tego pośrednika o pomoc w zakupie nieruchomości. Jeżeli jedna ze stron transakcji nie mówi po włosku, przy podpisywaniu tej umowy musi być obecny profesjonalny tłumacz z notariuszem, w przeciwnym razie umowa zostanie unieważniona.

Ostateczna umowa sprzedaży, tytuł własności (Atto notarile)

3. Przyrzeczona umowa sprzedaży (Atto notarile) - zostanie podpisana wyłącznie w kancelarii notarialnej. Twój notariusz musi najpierw sprawdzić poprawność prawną transakcji, uiścić wszystkie niezbędne opłaty i rozliczenia podatkowe, a następnie poświadczyć swoim podpisem, że transakcja została zakończona. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności akt notarialny należy zarejestrować w Biurze Rejestracji Nieruchomości, gdzie nadawany jest mu indywidualny numer rejestru. W niektórych prowincjach włoskich własność danej nieruchomości przechodzi na właściciela natychmiast po podpisaniu umowy kupna.

Proces podpisywania tytułu własności przy zakupie nieruchomości we Włoszech

Na tych, którzy zdecydują się na zakup nieruchomości w Ligurii lub w innym regionie Włoch, po podpisaniu aktu notarialnego czeka następujące poświadczenie czynności, notariusz odczytuje akt na głos, aby upewnić się, że wszystkie punkty są poprawnie zrozumiane przez wszystkich obie strony transakcji. Jeśli nieruchomość kupuje osoba, która nie mówi w danym języku, w celu rozwiązania problemu można wybrać jedną z poniższych opcji:

- akt zakupu może być sporządzony w kilku językach, a przy jego podpisaniu musi być tłumacz i jeszcze jedna osoba - świadek mówiący w języku kupującego. Pisemne tłumaczenie aktu, poświadczone przez notariusza w obecności świadków i tłumacza, jest sporządzane z wyprzedzeniem i załączane do oryginału umowy w języku włoskim. Następnie notariusz wprowadza tekst I z przetłumaczonym tekstem kupującego do tekstu sprzedającego. Następnie, w kolejności kolejki, podpisuje się każdy, kto jest uwzględniony bezpośrednio w akcie, a mianowicie:

  • Sprzedający i małżonek sprzedającego, ponieważ zgodnie z włoskim prawem małżonek musi być obecny przy sprzedaży, jeśli istnieje akt małżeństwa.
  • Kupujący i współmałżonek kupującego, jeśli chcą skorzystać z ulg podatkowych w wysokości 2% wartości katastralnej, w celu uzyskania miejsca zamieszkania w ciągu 18 miesięcy. Jeśli kupujący nie otrzyma miejsca zamieszkania, zapłaci 9% wartości katastralnej.
  • Świadek sprzedającego
  • Świadek po stronie kupującego, który mówi po włosku
  • Tłumacz akredytowany w sądzie rejonowym i uprawniony do tego rodzaju działalności
  • Notariusz składa swój podpis na końcu

To tylko najmniejsza lista osób, które mogą podpisać tytuł własności. Jeśli istnieje hipoteka, przed zakupem nieruchomości musi stawić się przedstawiciel banku i spłacić wszystkie zobowiązania i tak dalej.

Warto również zauważyć, że usługi tłumacza, a także świadka, usługi notarialne i podatki płaci ten, kto z nich korzysta, czyli kupujący.

- praktykowane jest również sporządzanie specjalnego pełnomocnictwa dla powiernika, który mówi po włosku i może reprezentować Państwa interesy przy podpisywaniu aktu notarialnego w imieniu kupującego. Obecność samego kupującego przy podpisaniu tytułu własności nie jest warunkiem wstępnym. Pełnomocnictwo sporządza włoski notariusz, również w obecności kompetentnego tłumacza. Jeśli pełnomocnictwo zostało sporządzone w kraju kupującego, musi koniecznie posiadać apostille, po którym można je przetłumaczyć na język włoski już we Włoszech.

Rosyjska agencja nieruchomości w San Remo oferuje rosyjskojęzycznym kupującym usługi kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomożemy Ci nie tylko znaleźć odpowiednie mieszkanie, ale także zawrzeć umowę bez wszelkiego rodzaju opóźnień w dokumentach i problemów językowych. Najważniejszą rzeczą w naszej pracy jest kontrola całej dokumentacji przedsprzedażowej.

Яндекс.Метрика