Jak pandemia zmieniła postrzeganie środowiska domowego

Według badań przeprowadzonych przez Centre for Real Estate Economics Research dla głównych włoskich miast liczących ponad 500 000 mieszkańców: Rzymu, Mediolanu, Turynu, Genui, Neapolu i Palermo, zbadano wpływ na postrzeganie przestrzeni wewnętrznych rodzin .

Poruszono trzy główne tematy: sprzęt AGD w domu, stopień zadowolenia z domu oraz to, czy poczucie prawdziwego mieszkania, kondominium, obszaru i gminy zamieszkania zmieniło się po pandemii i narodzinach nowych potrzeb i pragnień zmian.

Większość nieruchomości, w których mieszkają rodziny biorące udział w badaniu, to mieszkania trzypokojowe, których właścicielami są głównie kondominia w obszarach centralnych lub peryferyjnych.

Według respondentów: główne wady to brak zieleni lub otwartych przestrzeni, brak środowiska domowego, które będzie wykorzystywane wyłącznie do rekreacji, potrzeba większej liczby sypialni i łazienek, wewnętrznych przestrzeni fitness.

Jednak ze względu na te wewnętrzne ograniczenia 62,7% respondentów skarżyło się, że w ich domu nie ma pracy ani możliwości nauki na odległość. Jeśli chodzi o wyposażenie technologiczne, 84,7% stwierdziło, że posiada łącze internetowe, a 72% z nich jest zadowolonych z jakości.

Wśród technologii w domu – smartfon jest głównym urządzeniem dla około 80% respondentów posiadających jedno lub więcej urządzeń; 62% posiada przynajmniej jeden komputer, około 32% posiada tablet, w końcu około 30% posiada drukarkę, a 24,5% posiada w domu skaner.

Przechodząc do zadowolenia z domu - 62,8% respondentów stwierdziło, że są bardzo zadowoleni, a okazało się, że 32,6% jest bardzo zadowolonych z wnętrz, 29,1% ma otwarte przestrzenie, 24,3% ma jasne domy, 24, 7% jest zadowolonych z lokalizacji, a 33,3% zadowolonych ze swoich sąsiadów. Z drugiej strony, jeśli spojrzeć na negatywne aspekty, to na tym samym obszarze badań niezadowolonych i niezadowolonych z braku otwartych przestrzeni jest 45,7% - 41,9%.

Jeśli chodzi o zmiany, jakie zaszły w tym okresie w ocenie pandemii , nastroje pozostały niezmienione w 62,1%, pogorszyły się w 23,1% przypadków i poprawiły w 14,8%. Jeśli przyjrzymy się niektórym aspektom szczegółowo, to z punktu widzenia okolicy, postrzeganie domu poprawiło się dla osób mieszkających w niezależnych domach na przedmieściach i poza miastem, ale co do wielkości, poczucie pogorszyła się sytuacja tych, którzy mieszkają w małych domach, czyli do 70 metrów kwadratowych.

Ostatecznie w odniesieniu do gminy zamieszkania 48,2% badanych zmieniło zdanie, w 18,6% przypadków ocena poprawiła się, aw 29,5% pogorszyła się.

Podsumowując: w odniesieniu do domu zdecydowana większość respondentów nie zmieniła zdania pomimo pandemii; z drugiej strony, jeśli spojrzymy na gminę zamieszkania, to jedyny przypadek, w którym odsetek zgłoszeń negatywnych przekroczył odsetek spraw pozytywnych z różnicą 11%.