Jak wygląda transakcja na rynku nieruchomości we Włoszech?

Mogę sobie wyobrazić, jak potencjalny nabywca nieruchomości we Włoszech zaczyna kipiać jedną myślą: od czego zacząć iw jakiej kolejności? Jeśli zdecydujesz się samodzielnie podjąć poszukiwanie mieszkania we Włoszech, jesteś odważną osobą. Tak, możesz obejść się bez pośrednika, nie możesz obejść się bez notariusza, ale bądź przygotowany na trudności i niespodzianki, które nie zawsze są przyjemne, związane z prawem włoskim i „czystością” obiektu.

Wszystko dzieje się w życiu, ale jeszcze bardziej w kraju, w którym się nie urodziłeś.

Znajdziesz więc instrukcje dotyczące transakcji we Włoszech, które Ci pomogą. Wszystko w porządku:

- otrzymujemy kod identyfikacji podatkowej. Pozwala to uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, znaleźć pracę, rozpocząć działalność gospodarczą itp.

-Otwórz konto bankowe. Wszystko jest jasne, co i dlaczego.

-zaopiekowałeś się domem, sporządź swój zamiar sprzedającemu, tj. wyrazić chęć zakupu i wskazać swoją cenę. Kupujący zgodził się - świetnie! Lub może się nie zgodzić, wtedy negocjacje rozpoczynają się na piśmie))) Uzgodniono - kupujący wpłaca zaliczkę w wysokości 5-10% kosztu przedmiotu. Jeżeli jedna ze stron naruszyła umowę, następują kary

- następnie zostaje podpisana umowa przedwstępna. Pisałem o tym wcześniej, możesz przeczytać, wszystko jest tam szczegółowo opisane.

- paragon podpisuje notariusz. Ponadto notariusz odczytuje umowę na głos i wyklucza zmienność w rozumieniu wszystkich klauzul umowy. Ciekawostka: jeśli nie mówisz po włosku, wymagana jest obecność tłumacza i dwóch świadków mówiących dwoma językami. Umowa jest również sporządzona w dwóch językach.

- następnie kupujący płaci za transakcję czekiem z włoskiego banku. Podpisał umowę, wręczył czek sprzedawcy.

I ostatnia rzecz. Rejestracja własności. Robi to notariusz. Wysyła dokumenty do włoskich agencji rządowych: wydziału katastralnego, izby rejestrowej, wydziału podatkowego. Z czasem ta procedura może potrwać do trzech miesięcy, tak jak chciałoby to mieć szczęście.

To proste!))) Jeśli oczywiście pójdzie gładko. W każdej chwili możesz się ze mną skontaktować!