Bezpieczeństwo kondominium we Włoszech

Jeśli chodzi o utrzymanie kondominium, menedżer może interweniować w sprawy prywatne. Określa to postanowienie 14140/2021 Sądu Kasacyjnego.

Zgodnie z artykułem 1130 Kodeksu Cywilnego zarządca kondominium musi dokonać czynności prawnych dotyczących części wspólnej budynku.

Oto konkretny przykład. W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego burmistrz miasta wydał dekret o budowie budynku mieszkalnego, za pomocą którego nakazał rozbiórkę i naprawę kilku balkonów.

Na polecenie burmistrza administrator kondominium zwołał spotkanie, na którym ogłosił plan pracy. Jednak najemcy pozwali kondominium, inżyniera i firmę. Według kondominium praktycznie nie było należytego wykonania prac, a prace uniemożliwiły dostęp do kotłowni.

Wniosek kondominium został odrzucony przez sąd, zgodnie z którym „dokończenie aktów ochrony kondominium legitymizowało interwencję zarządcy, bez uprzedniego zwołania zebrania lokatorów”.

Jak wskazano, Sąd Apelacyjny uznał wówczas, że zgromadzenie kondominium nie zatwierdziło wykonawczego projektu technicznego, a jedynie plan interwencyjny „według raportu inżyniera, który przewidywał konieczność całkowitej rozbiórki balkonów, na których wspomniany specjalista zgodził się z niebezpieczeństwem pracy. Kolejne spotkanie zatwierdziło wykonanie pracy. ale kondominium wykazało chęć zachowania fasady w stanie nienaruszonym.”

Kondominium wniosło apelację, ale została ona oddalona przez Sąd Kasacyjny, zgodnie z wyjaśnieniem: „apelacja nie odpowiada postanowieniu sądu I instancji, potwierdzonemu przez sędziego apelacyjnego, który uznał, że skarga ogranicza się do rozstrzygnięcia o odszkodowanie za bezprawność decyzji wspólników zatwierdzających utwory, a nie za ich nienależyte wykonanie”.