Jakich gwarancji potrzebuje bank, aby uzyskać kredyt hipoteczny we Włoszech

Usługi

Jakich gwarancji potrzebuje bank, aby uzyskać kredyt hipoteczny we Włoszech

Co banki chcą otrzymać w postaci gwarancji udzielenia kredytu hipotecznego? Po pierwsze, są to szczególne gwarancje wypłacalności wnioskodawcy. Bank lub pożyczkodawca chce mieć pewność, że pożyczkobiorca będzie mógł spłacać pożyczkę w miesięcznych ratach.

Banki zawsze oceniają zdolność kredytową klienta. We Włoszech prawo stanowi, że spłata pożyczki nie może przekraczać jednej trzeciej miesięcznego dochodu pożyczkobiorcy, w przeciwnym razie otrzymasz odmowę pożyczki.

Oprócz sprawdzenia pożyczki, bank lub instytucja kredytowa we Włoszech ustanawia dodatkowe gwarancje, zwykle dwojakiego rodzaju: osobiste i rzeczywiste (zabezpieczenia).

Dowiedzmy się, co to jest.

Rzeczywiste gwarancje w przypadku hipoteki to zasadniczo zabezpieczenie, które gwarantuje pożyczkodawcy możliwość zwrotu nieruchomości, gdy klient stanie się niewypłacalny w celu dalszej sprzedaży nieruchomości na licytacji w celu zwrotu pozostałych pieniędzy.

Gwarancje osobiste są zasadniczo udzielane przez poręczycieli. Osoba, która podpisała poręczenie, jest osobą trzecią wobec kredytobiorcy i zapewnia bank, że zobowiązania zostaną spełnione, jeśli główny dłużnik nie będzie mógł już spłacać kredytu.

Krótko mówiąc, poręczyciel pojawia się, gdy pożyczkobiorca nie może spłacić pożyczki (podczas gdy w przypadku regularnych wpłat składek poręczyciel może nigdy nie musieć interweniować przez cały okres trwania umowy). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji bank wzywa poręczyciela i może żądać od niego niezapłaconych kwot określonych w samej umowie.

Co jest ważne, aby gwarant wiedział.

Poręczyciel odpowiada jak cały swój majątek. W przypadku udzielenia więcej niż jednego gwaranta, każdy z nich odpowiada proporcjonalnie, pozostając przy tym solidarnie z pozostałymi gwarantami. W tym przypadku jednak poręczyciel nie ma żadnych praw do nieruchomości, ponieważ nie jest właścicielem. W konsekwencji poręczyciel nie będzie mógł odliczyć odsetek od pożyczki dla celów podatkowych.

Poręczyciel postanowił przestać być poręczycielem. Często poręczycielem jest osoba bliska, członek rodziny lub krewny, kolega z pracy. Gwarant ufa kredytobiorcy i odwrotnie. Gdy jednak zaistnieje sytuacja, że gwarant z jakiegoś powodu zdecydował się na zrzeczenie się odpowiedzialności, bank musi wyrazić na to zgodę lub odmówić, gdyż każda zmiana gwarancji szkodzi bankowi. W razie potrzeby bank może wyrazić zgodę w zamian za dodatkowe zabezpieczenie udzielone przez kredytobiorcę w postaci dodatkowych aktywów.