Nieruchomości w Imperii

Nieruchomości w Imperii stały się teraz bardzo popularne w Ligurii. Imperia, centrum administracyjne prowincji, nosi nazwę rzeki Impero.Miasto powstało w 1923 roku z połączenia Oneglii i Porto Maurizio, a także obszarów miejskich dziewięciu innych ośrodków miejskich.Porto Maurizio, położone na zachód od Impero , na przylądku nad morzem, jest wyraźnie zorientowany na turystykę. Historyczne centrum miasta, Paraiso, które od XIII wieku jest ściśle związane z Genuą, ma silny średniowieczny koloryt.

Przeciwnie, Oneglia jest przemysłowym „sercem” Imperium; Zabytkowe budowle również mają tu średniowieczny rodowód, ale ciekawszą architektonicznie częścią miasta jest Plac Dantego i ulica Bonfante, która rozwinęła się w XIX wieku. Ratusz (Municipio), poczta i plac na Placu Zwycięstwa, powstałe w okresie faszystowskim, podczas formowania nowego miasta, znajdują się między dwoma centrami, Oneglia i Porto Maurizio.

Różnice o wąskim lokalnym charakterze między tymi dwoma ośrodkami utrzymywały się jednak do ostatnich dziesięcioleci bardzo silne: dziś Cesarstwo ma dwa dawne ratusze, dwie katedry, a nawet trzech niebiańskich patronów. Jeśli historyczne centrum Porto Maurizio jest typową średniowieczną wioską, to kontynent cesarski wyróżnia się obecnością zabytków architektury barokowej z XVII-XVIII wieku, okresu kulturalnego i gospodarczego rozkwitu strefy.

Niewątpliwie zwłaszcza w Oneglii, gmachu dawnej gminy: wybudowany w latach 90. XIX wieku z dużym opóźnieniem spowodowanym brakiem funduszy, ratusz uzyskał styl pseudośredniowieczny. Można również zobaczyć Pałac Doria, który od czasów starożytnych był siedzibą feudalną, później przekształcony w charakterystyczną renesansową rezydencję. Nie można też pominąć Muzeum Oliwnego założonego przez braci Carly obok ich słynnej fabryki.

Odwiedzenie tego muzeum oznacza odbycie swoistej wycieczki do historii oliwek, wdzięcznych drzew, które są tak ważne dla gospodarki lokalnego regionu, o mało uprawianej ziemi.