W Galerii Uffizi we Florencji otwarto muzeum ikon rosyjskich

Stała wystawa Uffizi na parterze Palazzo Pitti po raz pierwszy prezentuje unikalną historyczną kolekcję 78 rosyjskich ikon, która powstała w XVIII i XIX wieku. Zbierali go we Florencji przedstawiciele dynastii Medyceuszy, a także dynastii Lotaryngii.

Kolekcja dzieł sztuki została zebrana przez przedstawicieli dynastii Lotaryngii i Domu Medyceuszy. Wcześniej wystawiano je tylko na wystawach czasowych i nigdy się nie spotykały. Na ikony przeznaczono sale dawnej rezydencji wielkich książąt toskańskich, Pałac Pitti.

Wiadomo, że o rzut kamieniem od Palazzo Pitti mieszkał rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski, który bardzo często odwiedzał galerię Uffizi.

Według ambasadora Rosji we Włoszech Siergieja Razowa stała wystawa rosyjskich ikon w Palazzo Pitti jest najważniejszym wydarzeniem intensywnego dialogu kulturowego między Rosją a Włochami.