Przegląd włoskiego rynku nieruchomości na rok 2020

Raport 2020 Residential Property Report, przygotowany przez Urząd Podatkowy we współpracy z AIIB, mówi, że rok 2020 zakończył się ogólnym spadkiem liczby kupowanych i sprzedawanych mieszkań: sprzedano około 558 000 mieszkań, o 8% mniej niż w 2019 roku. Chociaż restrykcje wobec COVID spowodowały skurczenie się rynku w pierwszym kwartale, trend ożywienia rynku obserwuje się w drugiej połowie roku.

W pierwszym kwartale 2020 roku zaczynają się ujawniać efekty wprowadzonego w marcu moratorium na działalność gospodarczą. W drugim kwartale ogólny spadek osiągnął szczyt, ale w trzecim kwartale, wraz ze stopniowym ożywieniem aktywności, rynek mieszkaniowy odnotował silniejszy niż oczekiwano wzrost. W IV kwartale w porównaniu do 2019 r. rośnie wolumen zakupów mieszkań we wszystkich regionach kraju.

Patrząc na cały rok, obserwuje się spadek o 7,7% rocznie, co przerywa pozytywny trend obserwowany od 2014 roku. Liczba ta wynika w dużej mierze z miesięcy nieaktywności sektora skoncentrowanych w pierwszej połowie 2020 r. w ramach środków mających na celu powstrzymanie pandemii Covid-19.

Największy spadek sprzedaży odnotowano na południu (-9%) oraz na wyspach (-9,2%), które stanowią około 25% rynku krajowego; północny wschód miał najmniejszą stratę -6,3%.

Dane o obrotach domami kupionymi i sprzedanymi za 2020 rok pokazują nieco ponad 89 mld euro, czyli o 8,7% mniej niż w 2019 roku   rok (o 8,5 mld euro mniej niż rok wcześniej). Prawie 58% obrotu związane jest z zakupem domów położonych w regionach północnych, ponad 51 mld euro, ok. 25% z prawie 22 mld euro przypada na domy zakupione w Centrum, a pozostałe 16 mld euro, 18 % całości, na południu i na wyspach.

Wznowienie pandemii pod koniec 2020 r. oraz w pierwszych miesiącach 2021 r. wymusiło dalsze spowolnienie aktywności gospodarczej i społecznej. Z drugiej strony kampania szczepień skierowana do całego świata w celu rozwiązania tego kryzysu zdrowotnego wydaje się być na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów. Wreszcie, działania rządu mające na celu stymulowanie ożywienia gospodarki narodowej będą miały również fundamentalne znaczenie dla rynku nieruchomości . Dlatego rok 2021 również będzie kontrowersyjny.   rok, w którym dotychczasowe struktury rynkowe mogą ulegać dalszym zmianom i dla którego przyszłe scenariusze i perspektywy są nadal trudne do wykreślenia.