Ciekawostki: pozwolenie na pobyt we Włoszech i umowa integracyjna  

Wielu uważa, że kupno nieruchomości we Włoszech jest najłatwiejszym sposobem uzyskania pozwolenia na pobyt. Spieszę się rozczarować – zakup nieruchomości daje Ci prawo do uzyskania wizy C, zgodnie z którą możesz przyjechać do Włoch na okres do 3 miesięcy w ciągu sześciu miesięcy.

Częste pytanie - czy można podróżować po kraju w oczekiwaniu na pozwolenie na pobyt we Włoszech?

Oh, pewnie! Możesz cieszyć się pięknem Włoch i krajów sąsiednich, jeśli masz w kieszeni pokwitowanie z poczty, zgodnie z którym wysłałeś prośbę o przedłużenie zezwolenia na pobyt i oczywiście paszport musi być sprawny i zawsze z Tobą.

I jeszcze jeden punkt – o umowie integracyjnej z 2012 roku.

Co to za dokument? Zgodnie z umową integracyjną cudzoziemiec w wieku 16 lat i starszy, ubiegający się po raz pierwszy o zezwolenie na pobyt i niemieszkający na terenie Unii Europejskiej, zgadza się, że musi nauczyć się języka państwowego poziomu początkowego, zapoznać się z Konstytucją, zapoznać się z zasadami władzy państwowej, systemu opieki medycznej, oświaty i życia społecznego.

Podczas pobytu we Włoszech imigrant otrzyma punkty: za szkolenie zawodowe, prowadzenie działalności gospodarczej, naukę języka włoskiego, uczęszczanie na specjalne kursy, za zachowanie, poziom wykształcenia, zakup nieruchomości, posiadanie lekarza rodzinnego.

A następnie, pod koniec 30 dni obowiązywania tej umowy, naliczane są punkty: jeśli zdobyli więcej niż 30 punktów, umowę uważa się za zrealizowaną. Jeśli mniej niż 30 punktów, zostają przedłużone na kolejne dwa lata.

Jeśli jest naprawdę źle, są wydalani z kraju i oczywiście można zapomnieć o uzyskaniu pozwolenia na pobyt. Jest zastrzeżenie – deportacja nie jest brana pod uwagę, jeśli mówimy o zezwoleniu na pobyt związany z łączeniem rodzin, edukacją, zezwoleniem na pobyt długoterminowy, do uchodźców i członków rodzin obywateli UE.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pozwolenia na pobyt we Włoszech, napisz, na pewno odpowiem.