Zezwolenie na pobyt (zezwolenie na pobyt) we Włoszech

Dlaczego musisz uzyskać pozwolenie na pobyt we Włoszech? Aby legalnie przebywać w kraju i korzystać z szeregu usług i możliwości tego kraju.

Zastanówmy się, jaki to dokument i jak wygląda.

To zwykła plastikowa karta z chipem z danymi: imię i nazwisko ze zdjęciem, data i miejsce urodzenia, NIP, data wydania i na jak długo. Jeśli są dzieci, oznacza się je tak samo. Nawiasem mówiąc, niuans dla dzieci: dla nieletnich wydawana jest osobna karta, a dla dzieci w wieku od 14 do 18 lat wydaje się specjalne zezwolenie na pobyt dla dzieci.

Jak uzyskać pozwolenie na pobyt we Włoszech? Jest to możliwe za pośrednictwem poczty. Aby to zrobić, musisz wypełnić określony pakiet dokumentów. Należy zauważyć, że każdy rodzaj zezwolenia na pobyt ma swój własny zestaw dokumentów, które są załączane do wniosku.

Decydując się na przedłużenie zezwolenia na pobyt, musisz złożyć wniosek na 60 dni przed datą jego wygaśnięcia (jeśli był to rok) lub 30 dni (jeśli został wydany na ponad rok).

Zdarza się, że nie dotrzymałeś terminu, wtedy będziesz musiał udowodnić władzom włoskim powagę przyczyn, dla których tak się stało. Ale trzeba to zrobić w ciągu 60 dni od daty wygaśnięcia zezwolenia na pobyt i od tego, jak wyglądała sytuacja.

W kolejnym artykule opowiem o wymogach nakładanych przez władze włoskie na przedłużenie zezwolenia na pobyt.