Legalne sposoby emigracji do Włoch

Czy nadal myślisz o przeprowadzce do Włoch? Zmęczony tymi, którym wolno przebywać w kraju: 90 dni w pół roku i 180 dni w roku?

Zdecydowałeś się na poważne kroki w celu uzyskania stałego pobytu we Włoszech! Gdzie zacząć? Opowiem ci o ogólnych zasadach, ale sytuacje mogą być bardzo indywidualne, każdy przypadek jest rozważany z uwzględnieniem twoich niuansów życia.

Zezwolenie na pobyt czasowy (Permesso di soggiorno) lub zezwolenie na pobyt to opcja na dłuższe mieszkanie we Włoszech ze wskazaniem okresu ważności. Zaletą tego poglądu jest to, że możesz korzystać z usług i korzystać z przysługujących im praw: uzyskać dowód osobisty i numer PESEL, który umożliwia opiekę medyczną, otworzyć konto bankowe.

Sytuacje życiowe, które dają prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt w przypadku przeprowadzki do Włoch: zatrudnienie, biznes i inwestycje, długoterminowa podróż służbowa, szkolenie, staż, założenie rodziny, pytania dotyczące dzieci, azyl polityczny lub pytania dotyczące religii.

Okresy, na które wydawane jest zezwolenie na pobyt czasowy we Włoszech:

- jeden rok dla tych, którzy studiują i przekwalifikowują się we Włoszech

- od sześciu do dziewięciu miesięcy na pracę sezonową

- od roku do dwóch lat ze względów biznesowych, zawodowych i rodzinnych.

- trzy lata dla inwestorów

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt – o tym jest w następnym artykule.

Temat uzyskania pozwolenia na pobyt we Włoszech jest znacznie szerszy, dlatego będę dalej dzielić się zawiłościami tej procedury.

Mieć pytania? Zapytaj, odpowiem.