Analizy wartości nieruchomości w Rzymie podczas pandemii

Rzym mniej ucierpiał z powodu negatywnych zmian cen podczas pandemii. Biorąc pod uwagę miasto jako całość, nastąpiła 3% zmiana w stosunku do tego samego kwartału poprzedniego roku. Popyt na czynsz w stolicy wzrósł nawet o 8%.

Jeśli chodzi o Rzym, widać wyraźne zainteresowanie bardziej peryferyjnymi i centralnymi obszarami, gdzie ceny znacznie wzrosły.

Obszary o najwyższym średnim współczynniku popytu w stolicy, podobnie jak w Mediolanie, są peryferyjne.

Wśród nich w kolejności TOP 5: Lido di Ostia, Torre Spaccata, Chesano, Spinaceto Tor de Senchi i Centocele. Najmniej wszystkich próśb: Tor Servara, Ostia Antica, Mtallana Vecchia, Cortina d'Ampezzo, Colli Anuine.

Analizując zmiany cen, okazuje się, że wśród obszarów, które najbardziej nastawione są na wzrost czynszu: stawy Ostia Antica, lotnisko Capannelle-Ciampino, Corcolle San Vitorino, Torre Gaia-Villa Verde Spinaceto-Tor de Senchi. Stałe ceny za znaczny spadek w obszarach centralnych, takich jak Trastevere, Prati Borgo, Piazza del Popolo-Piazza Navona Chirinale, Monti, Watykan (coraz więcej -15%).