Jak wygląda kupno i sprzedaż nieruchomości we Włoszech 2016

Процесс покупки недвижимости в Италии

Dzień dobry, nasi drodzy czytelnicy!

Via XX Settembre 77, Ospedaletti Ten artykuł dotyczy podstawowych etapów zakupu nieruchomości we Włoszech. Jeśli masz dodatkowe pytania, zawsze możesz je zadać w dziale Kontakty . Więc:

Proces zakupu nieruchomości we Włoszech, pomimo istniejących mitów i spekulacji, jest dość prostą i niedrogą procedurą, która jest ściśle regulowana przez włoskie prawo . Jako firma, która od dłuższego czasu działa na rynku nieruchomości, chcemy podnieść zasłonę nieporozumień na temat samego procesu zakupu nieruchomości we Włoszech. Aby kupić nieruchomość w tym kraju, będziesz musiał:

nadać kod identyfikacji podatkowej (NIP) lub codicephysicale

- NIP, który pozwoli zidentyfikować Twoją tożsamość jako osoby zamieszkałej na terytorium Republiki Włoskiej lub prowadzącej tutaj różne działania gospodarcze i finansowe. Kod ten jest wymagany nie tylko przy zakupie nieruchomości, ale także przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju czynności potwierdzających Twoją działalność w danym kraju - od zakupu karty SIM do telefonu po podpisywanie różnych umów urzędowych, a nawet składanie wniosków do ZUS usługi. Jeśli posiadasz zagraniczny paszport i ważną wizę Schengen, będziesz mógł otrzymać NIP w ciągu pół godziny w dowolnym włoskim urzędzie skarbowym lub w konsulacie włoskim w swoim kraju zamieszkania.

otworzyć konto bankowe dla osoby fizycznej ( conto corrente fisico )

Zgodnie z normami obowiązującego ustawodawstwa włoskiego, wszelkie płatności za nabycie nieruchomości powinny być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem jednej z włoskich instytucji kredytowych. Po przeprowadzeniu powyższych procedur możesz bezpiecznie przystąpić do zakupu nieruchomości. Nie zapominaj jednak, że dokumenty do wykonania tej transakcji kupna-sprzedaży zostaną sporządzone w języku włoskim, a zatem, jeśli go nie znasz, oraz sprzedawca nieruchomości i twój notariusz, który pomoże ci kupić nieruchomość w Włochy, nie mówisz w Twoim języku, wtedy z pewnością potrzebujesz tłumacza, aby znać wszystkie szczegóły i niuanse operacji.

We Włoszech od ponad stu lat proces nabywania nieruchomości odbywa się w kilku etapach:

Oferta kupna nieruchomości (Proposta di acquisto)

1. Propozycja kupna nieruchomości (Proposta di acquisto) - podpisana przez sprzedającego i kupującego na samym początku współpracy. Ta propozycja powinna określać wszystkie niuanse nadchodzącej transakcji, takie jak opis nieruchomości, jej koszt, warunki płatności i tym podobne. Kupujący potwierdza powagę zamiarów zakupu, dokonując wpłaty, której wysokość może wahać się od 2 do 5 tysięcy euro. Kaucję wpłaca się na rachunek bankowy sprzedającego lub poprzez wystawienie czeku bankowego na jego nazwisko. W przypadku zakończenia transakcji z tego czy innego powodu, kaucja jest zwracana kupującemu bez potrącania kary lub grzywny. Często procedura kupna i sprzedaży nieruchomości odbywa się bez udziału osób trzecich (pośredników), dlatego ten krok jest pomijany.

Umowa kupna nieruchomości ( Compromesso, il Contratto Preliminare Di Vendita )

2. Umowa kupna nieruchomości (Compromesso) jest umową prawną, która zostaje podpisana przez obie strony transakcji po uzgodnieniu wszystkich jej niuansów. Umowa ta jasno określa konkretne szczegóły - dokładną cenę nieruchomości, datę podpisania umowy, warunki płatności i inne dane. Ponadto w momencie podpisywania niniejszej umowy kupujący musi uiścić opłatę wstępną - 20-30% kosztu zakupionego przedmiotu, po czym obie strony są zobowiązane do zawarcia umowy. Jeśli jednak kupujący odmówi transakcji z jakiegokolwiek powodu, kwota ta nie zostanie mu zwrócona. Jeżeli transakcja nie może zostać przeprowadzona z winy sprzedającego, będzie on musiał zapłacić kupującemu kwotę równą dwukrotności kwoty opłaty wstępnej. Również na pierwszych etapach umowy prowizje są wypłacane pośrednikowi i są pobierane zarówno od sprzedawcy, jak i od kupujących, w przeciwieństwie do Federacji Rosyjskiej, gdzie prowizje płacą tylko ci, którzy zwracają się do tego pośrednika o pomoc w pozyskiwaniu nieruchomość. Jeżeli jedna ze stron transakcji nie mówi po włosku, przy podpisaniu niniejszej umowy z notariuszem musi być obecny profesjonalny tłumacz, w przeciwnym razie umowa zostanie uznana za nieważną z mocy prawa.

Przyrzeczona umowa sprzedaży, akt notarialny (Atto notarile)

3. Przyrzeczona umowa sprzedaży (Atto notarile) - zostanie podpisana wyłącznie w kancelarii notarialnej. W pierwszej kolejności Twój notariusz musi sprawdzić poprawność prawną transakcji, uiścić wszelkie niezbędne opłaty i rozliczenia podatkowe, a następnie poświadczyć swoim podpisem fakt dokonania transakcji. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności akt notarialny należy zarejestrować w Biurze Rejestracji Nieruchomości, gdzie nadawany jest mu indywidualny numer rejestru. W niektórych prowincjach włoskich własność nieruchomości przechodzi na właściciela natychmiast po podpisaniu umowy sprzedaży.

Proces podpisywania aktu notarialnego przy zakupie nieruchomości we Włoszech

Na tych, którzy zdecydują się na zakup nieruchomości w Ligurii lub w innym rejonie Włoch, podczas podpisywania aktu notarialnego czeka następująca ceremonia czynności, w której notariusz odczytuje akt na głos, aby upewnić się, że wszystkie punkty są poprawnie zrozumiane przez wszystkich obie strony transakcji. Jeśli nieruchomość jest kupowana przez osobę nie znającą języka, w celu rozwiązania problemu można wybrać jedną z następujących opcji:

- akt zakupu można sporządzić w kilku językach, a przy jego podpisaniu musi być tłumacz i jeszcze jedna osoba - świadek mówiący językiem kupującego. Pisemne tłumaczenie aktu, poświadczone przez notariusza w obecności świadków i tłumacza, jest sporządzane z wyprzedzeniem i załączane do oryginału umowy w języku włoskim. Następnie notariusz wprowadza tekst w przetłumaczonym tekście kupującego do tekstu sprzedającego. Następnie, w kolejności pierwszeństwa, każdy, kto jest objęty bezpośrednio aktem, podpisuje, a mianowicie:

  • Sprzedający i małżonek sprzedającego, zgodnie z włoskim prawem, małżonek musi być obecny przy sprzedaży, jeśli istnieje akt małżeństwa.
  • Kupujący i małżonek kupującego, jeśli chcą skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości 2% wartości katastralnej, aby uzyskać miejsce zamieszkania w ciągu 18 miesięcy. Jeśli kupujący nie otrzyma miejsca zamieszkania, zapłaci 9% wartości katastralnej.
  • Świadek sprzedawcy
  • Świadek ze strony kupującego, który mówi po włosku
  • Tłumacz akredytowany przez sąd rejonowy i uprawniony do tego rodzaju działalności
  • Notariusz składa swój podpis ostatni

To tylko najmniejsza lista osób, które mogą podpisać akt notarialny. Jeśli istnieje hipoteka, przed zakupem nieruchomości musi stawić się przedstawiciel banku i spłacić wszystkie zobowiązania i tak dalej.

Warto również zauważyć, że usługi tłumacza, a także świadka, usługi notarialne i podatki płaci ten, kto z nich korzysta, czyli kupujący.

- praktykowane jest również sporządzanie specjalnego pełnomocnictwa dla powiernika, który mówi po włosku i może reprezentować Państwa interesy przy podpisywaniu aktu notarialnego w imieniu kupującego. Obecność samego kupującego przy podpisaniu aktu notarialnego nie jest warunkiem koniecznym. Pełnomocnictwo wystawia włoski notariusz, również w obecności kompetentnego tłumacza. Jeśli pełnomocnictwo zostało sporządzone w kraju kupującego, musi koniecznie posiadać apostille, po którym można je przetłumaczyć na język włoski już we Włoszech.

Rosyjska agencja nieruchomości w San Remo oferuje rosyjskojęzycznym kupującym usługi kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomożemy Ci nie tylko znaleźć odpowiednie mieszkanie, ale także sfinalizować transakcję bez opóźnień w dokumentach i problemów językowych. Najważniejszą rzeczą w naszej pracy jest kontrola całej dokumentacji przedsprzedażowej.